680.VÝROČIE

Prvá písomná zmienka o obci Visolaje pochádza z r.1327. V roku 2007 sme si pripomenuli 680. výročie. Oslavy sa začali 15.sept.2007 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie rozozvučaním obecnej sirény. Slávnostný sprievod sa vydal od Obecného úradu ku kaplnke Sedembol.P.M., kde sa konala slávnostná svätá omša, ktorú slúžil duchovný otec M.Oprchal.

 

 

V sprievode boli medzi prvými hasiči, zastupujúca starostka s poslancami OZ, dychová hudba Nemšovanka, miestna folklórna skupina , duchovní a ostatní občania.

 

 

Po skončení sv. omše sa konal v Dome kultúry slávnostný obed členov obec.zastupiteľstva a pozvaných hostí, medzi ktorými bol aj št.tajomník Ministerstva obrany SR  Ing.Jaroslav Baška.

 

 

Potom nasledoval kultúrny program v areáli futbalového ihriska. Predstavili sa v ňom dychová hudba Nemšovanka ,mládežnícky spevácky zbor Ratolesť,domáca ženská spevácka skupina, inštrumentalisti folklórnej skupiny Javorník z Lúk pod Makytou. Na svoje si prišli nielen deti pri kolotoči, autíčkach a rôznych atrakciách, ale aj dospelí pri dobrom guláši a pive. Do rána sa konala tanečná zábava s Nemšovankou.

 

 

Pri príležitosti osláv 680. výročia prvej písomnej zmienky bola vydaná monografia o obci Visolaje, v ktorej sú zhrnuté dejiny obce od jej najstarších čias po súčasnosť.

 

 

Monografiu oficiálne uviedli do života 30.12.2007 autor p. Juraj Martinka, vydavateľ p.Milan Húževka a starostka obce p.Ľubica Pazderová symbolicky posypaním pšeničným zrnom-„ aby tak,ako je toto zrno telesným pokrmom každého z nás i táto kniha aby bola duševnou potravou.“ Uvedenie monografie do života sa konalo za prítomnosti pozvaných hostí a občanov Visolají, ktorú spestrili kultúrnym programom zábavné duo Števo Hruštinec a Juraj Chlebana.

 

© visolaje.sk 2010