Voľby 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

Dátum a čas konania volieb: v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.

 

 

 

 

Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 vo voľbách do orgánov

samosprávy obcí konaných 10.11.2018

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 

Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb

podľa zákona č. 180/2014 Z.z.

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 


 


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Visolaje

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 


 

VZORY KANDIDÁTNYCH LISTÍN

 

Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám:  

https://www.minv.sk/?oso18_vzory3

 

Zákon 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 


 

 

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej

volebnej komisie:         >>>Príloha na otvorenie<<<

 

Informácie pre voliča: >>>Príloha na otvorenie<<<

 

Oznámenie o určení počtu obyvateľov: >>>Príloha na otvorenie<<<

 

Rozhodnutie predsedu NRSR: >>>Príloha na otvorenie<<<

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva: >>>Príloha na otvorenie<<<

Posledná úprava: 13.11.2018
© visolaje.sk 2010