SYMBOLY

 

 

      Erb 

 

 

Pri tvorbe erbu obce vychádzali jeho tvorcovia

z otlačku pečate z roku 1783 a je v takejto podobe:

v modrom štíte na pravošikmej skalnatej pažiti zlatý lev v rovnakej zbroji,v pravici so strieborným kosákom

so zlatou rukoväťou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vlajka 

 

 

  Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov

  vo  farbách – žltej, bielej, žltej, modrej, bielej, modrej

  v  pomere strán 2:3, ukončená je tromi cípami.

 

  Obecné symboly prijalo Obecné zastupiteľstvo dňa           8.mája  2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© visolaje.sk 2010