UZNESENIA-OZ

01/2010-27.12.2010     (zápisnica-oz1.pdf)   (uznesenie-oz1.pdf)

 02/2011-10.02.2011     (zápisnica-oz2.pdf)   (uznesenie-oz2.pdf) 

03/2011-08.04.2011     (zápisnica-oz3.pdf)   (uznesenie-oz3.pdf)  

04/2011-24.06.2011     (zápisnica-oz4.pdf)   (uznesenie-oz4.pdf)  

05/2011-07.09.2011     (zápisnica-oz5.pdf)   (uznesenie-oz5.pdf)   

06/2011-28.09.2011     (zápisnica-oz6.pdf)   (uznesenie-oz6.pdf)   

07/2011-09.12.2011     (zápisnica-oz7.pdf)   (uznesenie-oz7.pdf)

08/2011-30.12.2011     (zápisnica-oz8.pdf)   (uznesenie-oz8.pdf) 

09/2012-30.01.2012     (zápisnica-oz9.pdf)   (uznesenie-oz9.pdf)

10/2012-30.03.2012     (zápisnica-oz10.pdf)  (uznesenie-oz10.pdf)

11/2012-22.06.2012     (zápisnica-oz11.pdf)  (uznesenie-oz11.pdf)

12/2012-03.09.2012     (zápisnica-oz12.pdf)  (uznesenie-oz12.pdf) 

13/2012-27.09.2012     (zápisnica-oz13.pdf)  (uznesenie-oz13.pdf)

14/2012-08.10.2012     (zápisnica-oz14.pdf)  (uznesenie-oz14.pdf)

15/2012-05.12.2012     (zápisnica-oz15.pdf)  (uznesenie-oz15.pdf)

16/2012-28.12.2012     (zápisnica-oz16.pdf)  (uznesenie-oz16.pdf)

17/2013-25.03.2013     (zápisnica-oz17.pdf)  (uznesenie-oz17.pdf)  

18/2013-22.04.2013     (zápisnica-oz18.pdf)  (uznesenie-oz18.pdf)

19/2013-20.06.2013     (zápisnica-oz19.pdf)  (uznesenie-oz19.pdf)

20/2013-12.09.2013     (zápisnica-oz20.pdf)  (uznesenie-oz20.pdf)  

21/2013-02.10.2013     (zápisnica-oz21.pdf)  (uznesenie-oz21.pdf)

• 22/2013-12.12.2013     (zápisnica-oz22.pdf)  (uznesenie-oz22.pdf) 

• 23/2014-03.03.2014     (zápisnica-oz23.pdf)  (uznesenie-oz23.pdf)

• 24/2014-31.03.2014     (zápisnica-oz24.pdf)  (uznesenie-oz24.pdf)

• 25/2014-27.06.2014     (zápisnica-oz25.pdf)  (uznesenie-oz25.pdf)

• 26/2014-12.08.2014     (zápisnica-oz26.pdf)  (uznesenie-oz26.pdf)

• 27/2014-28.08.2014     (zápisnica-oz27.pdf)  (uznesenie-oz27.pdf)

• 28/2014-07.11.2014     (zápisnica-oz28.pdf)  (uznesenie-oz28.pdf)

01/2014-15.12.2014     (zápisnica-oz01.pdf)  (uznesenie-oz01.pdf)

02/2014-30.12.2014     (zápisnica-oz02.pdf)  (uznesenie-oz02.pdf)

03/2015-27.03.2015     (zápisnica-oz03.pdf)  (uznesenie-oz03.pdf)

04/2015-26.06.2015     (zápisnica-oz04.pdf)  (uznesenie-oz04.pdf)

05/2015-11.09.2015     (zápisnica-oz05.pdf)  (uznesenie-oz05.pdf)

• 06/2015-13.11.2015     (zápisnica-oz06.pdf)  (uznesenie-oz06.pdf)

• 07/2015-15.12.2015     (zápisnica-oz07.pdf)  (uznesenie-oz07.pdf)

• 08/2016-14.01.2016     (zápisnica-oz08.pdf)  (uznesenie-oz08.pdf)

09/2016-29.02.2016    (zápisnica-oz09.pdf)  (uznesenie-oz09.pdf)

• 10/2016-28.04.2016    (zápisnica-oz10.pdf)  (uznesenie-oz10.pdf)

• 11/2016-10.06.2016    (zápisnica-oz11.pdf)  (uznesenie-oz11.pdf)

• 12/2016-30.06.2016    (zápisnica-oz12.pdf)  (uznesenie-oz12.pdf)

• 13/2016-14.09.2016    (zápisnica-oz13.pdf)  (uznesenie-oz13.pdf)

• 14/2016-23.09.2016    (zápisnica-oz14.pdf)  (uznesenie-oz14.pdf)

• 15/2016-21.11.2016    (zápisnica-oz15.pdf)  (uznesenie-oz15.pdf)

• 16/2016-22.12.2016    (zápisnica-oz16.pdf)  (uznesenie-oz16.pdf)

• 17/2017-16.01.2017    (zápisnica-oz17.pdf)  (uznesenie-oz17.pdf)

• 18/2017-03.02.2017    (zápisnica-oz18.pdf)  (uznesenie-oz18.pdf)

• 19/2017-27.04.2017    (zápisnica-oz19.pdf)  (uznesenie-oz19.pdf)

• 20/2017-07.06.2017    (zápisnica-oz20.pdf)  (uznesenie-oz20.pdf)

• 21/2017-28.06.2017    (zápisnica-oz21pdf)   (uznesenie-oz21.pdf)

• 22/2017-13.09.2017    (zápisnica-oz22.pdf)  (uznesenie-oz22.pdf)

• 23/2017-29.11.2017    (zápisnica-oz23.pdf)  (uznesenie-oz23.pdf)

• 24/2017-13.12.2017    (zápisnica-oz24.pdf)  (uznesenie-oz24.pdf)

• 25/2018-12.03.2018    (zápisnica-oz25.pdf)  (uznesenie-oz25.pdf)

• 26/2018-28.03.2018    (zápisnica-oz26.pdf)  (uznesenie-oz26.pdf)

• 27/2018-18.06.2018    (zápisnica-oz27.pdf)  (uznesenie-oz27.pdf)

• 28/2018-28.06.2018    (zápisnica-oz28.pdf)  (uznesenie-oz28.pdf)

• 29/2018-25.07.2018    (zápisnica-oz29.pdf)  (uznesenie-oz29.pdf)

• 30/2018-16.10.2018    (zápisnica-oz30.pdf)  (uznesenie-oz30.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

• 19/2017-27.04.2017    (zápisnica-oz19.pdf)  (uznesenie-oz19.pdf)
Posledná úprava: 28.10.2018
© visolaje.sk 2010