Starosta: Vincenc Hrenák

 

Zástupca starostu: Bc. Lukáš Chleban

 

Poslanci:

Michal Budiač
Peter Hija
Bc. Lukáš Chleban
Michal Janek
Ing. Andrej Martinka
Miroslav Trnka
Emília Trnovcová


Hlavná kontrolórka: Ing. Eva Martinková

 

Kronikár obce: Juraj Martinka

 


 
Stále komisie:

Komisia finančná, sociálna a správy majetku
predseda : Ing. Andrej Martinka
člen : Bc. Lukáš Chleban
člen: Michal Budiač

Komisia na ochranu verejného poriadku
predseda : Peter Hija
člen : Emília Trnovcová
člen: Mgr. Mária Masláková /za občanov/

Komisia výstavby, poľnohospodárstva a životného prostredia
predseda.: Michal Janek
člen: Miroslav Trnka
člen: Bc. Lukáš Chleban

Komisia pre školstvo, mládež šport a kultúru v zložení
predseda: Bc. Lukáš Chleban
člen: Peter Hija
člen: Miroslav Martinka / za občanov/

Komisia pre kontrolu verejného obstarávania
predseda: Ing. Andrej Martinka
člen : všetci poslanci

Komisia pre ochrana verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára
predseda: Michal Janek
člen: Ing. Andrej Martinka
člen: Peter Hija

 

Posledná úprava: 21.07.2016
© visolaje.sk 2010