ŠKOLA

 

 

 

 

 Základná škola s materskou školou 

 

riaditeľ:  Mgr.Milan Valach

 

adresa:      Visolaje č. 150 , PSČ: 018 61

tel:           042/4623073

                042/4711122

 

 

 

link:  http://zssmsvisolaje.edupage.org/

© visolaje.sk 2010