ODKAZY

Ústredný portál verejnej správy Slovenskej republiky   www.portal.gov.sk

 

Elektronická Zbierka zákonov    www.zbierka.sk

 

Zákony pre ľudí   www.zakonypreludi.sk

 

Katastrálny portál   www.katasterportal.sk

 

Ako používať Katasterportal.sk   katasternehnutelnosti.sk

 

Ako čítať v liste vlastníctva-Katasterportal.sk   katasternehnutelnosti.sk 

 

MAS Naše Považie   www.nasepovazie.sk 

 

Futbal - muži 1tr.    www.obfzpb.sk     - dorast 2tr.  www.obfzpb.sk

 


Posledná úprava: 09.12.2012
© visolaje.sk 2010