SÚČASNOSŤ

V roku 2008 žilo v obci 941 obyvateľov v 300 obývaných domoch, narodilo sa 6 detí, zomrelo 13 občanov.

 

V roku 1999 zomrela vo veku 102 rokov a v roku 2005 tiež druhá najstaršia 102-ročná občianka.

V roku 2007 si obec pripomenula 680. výročie prvej písomnej zmienky o obci a pri tejto príležitosti bola vydaná monografia obce. V obci je 8   podnikateľských subjektov a živnostníkov, rozrastá sa individuálna bytová výstavba, v roku 1998 bol daný do užívania nový dom smútku a rozšírený bol cintorín. Visolajský chotár pretína úsek diaľnice na trase Ladce-Sverepec v dĺžke 3,5 km. Obec leží na trase hlavnej cesty Bratislava-Žilina, má výhodné autobusové spojenie do okresného mesta Púchov i do okolitých obcí. Je „vstupnou bránou“ do pružinskej doliny.

Obec je plynofikovaná a má vybudovanú vodovodnú sieť.

 

© visolaje.sk 2010