ARCH. OBJEKTY

V obci sa nachádzalo v minulosti viac architektonicky zaujímavých historických objektov. Žiaľ, nevenovala sa im dostatočná pozornosť zo strany obce a štátu a tak časom schátrali a museli byť asanované, alebo ustúpili výstavbe modernejším objektom.

 

Kostol - časovo najstaršia zachovaná architektonická stavba v obci, ktorá bola rôznymi prestavbami a úpravami po stránke kultúrno-historickej znehodnotená. Pôvodne stredoveký rímsko- katolícky kostol zasvätený sv. Gálovi-opátovi sa spomína v rokoch 1332-1337 v súpise vyberania pápežských desiatkov. V roku 1786 bol zbarokizovaný, začiatkom 19.storočia a tiež v roku 1893 opravovaný.Veľká prestavba bola urobená v rokoch 1952-1953 a posledná v rokoch 1990-1991.

 

 

Budova fary - v Schematízme Cleri Dioecesis Nitriensis z roku 1947 sa uvádza,že fara vo Visolajoch bola postavená začiatkom 14.storočia, prebudovaná v roku 1788 v barokovom slohu. Po postavení novej farskej budovy v roku 1989 bola stará budova fary zbúraná.

 

 

Kaštieľ - pôvodne renesančný kaštieľ pochádzal z druhej polovici 16.storočia, barokovo upravený. Bola to dvojpodlažná budova tvaru „L“ na nárožiach s grafitovým kvádrovaním.

Z vnútornej strany dvora bol malý parčík s altánkom, veľká ovocná záhradka slúžila panstvu na oddych a tiež ako zásobáreň ovocia. Celý areál kaštieľa bol ohradený vysokým kamenným múrom. Kaštieľ patril Čákyovcom z Budatína. Po roku 1945 slúžil kaštieľ a priľahlé budovy na rôzne účely-bola tu pálenica, firma na výrobu kožušín, neskoršie ako kultúrna miestnosť obce, boli tu kancelárie MNV, JRD a byty občanov. Pre nezáujem o jej udržiavanie bola budova v roku 1981 asanovaná.

 

 

 

Prícestný hostinec - Neskorobaroková prízemná budova z 18. stroročia s pôdorysom tvaru „L“ v ktorej podľa tradície nocovala panovníčka Mária Terézia je v súčastnosti už iba ruina narúšajúca vzhľad obce. Od roku 2006 kedy napadalo veľké množstvo snehu a zrútilo strechu, budova chátra.

 

 

Socha sv.Jána Nepomuckého - táto kamenná socha zobrazujúca svätca v životnej veľkosti odolala nástrahám času a je dodnes dobre zachovalá. Podľa ústneho podania dali sochu zhotoviť okolo roku 1880 majitelia kaštieľa.

 

 

Kaplnka - časovo mladšou pamätihodnosťou obce je kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, postavenej v roku 1949 na Toboľkách za pôsobenia farára Teodora Smatanu. Výstavbou diaľnice, ktorá prechádza tesne vedľa kaplnky bolo okolie kaplnky výrazne zmenené.

 

 

Medzi ďalšie pozoruhodnosti obce ešte patrí: dodnes stojaca pánska kočiareň, budova bývalej školy je po čiastočnej rekonštrukcii, drevené kríže a mramorový kríž z roku 1914, ktorý dali postaviť občania obce čo odišli za prácou do Ameriky.

 

 

© visolaje.sk 2010